Insinöörien matka yrittäjiksi

Harriston tarina

Harriston tarina juontaa juurensa syksyyn 2012, jolloin Harrit kohtasivat toisensa yhden Suomen suurimman rakennusliikkeen palveluksessa. Yhteistyö samassa työpaikassa konkretisoitui näkyvämmin vuoden 2016 keväällä, kun Tampereen toistaiseksi korkein asuinrakennushanke Luminary käynnistyi Tampereen ydinkeskustaan.

Harrien tiet erkanivat työmaailmassa vuonna 2017, kun Harri Sivu aloitti oman yritystoiminnan rakennusalan konsultoinnin tehtävissä Sivucon Oy:n muodossa. Syyskuussa 2021 ympyrä sulkeutui ja Harristo Oy aloitti toimintansa. Keväällä 2022 mukaan Harristoon hyppäsivät Niina ja Mikko, joihin Harrit tutustuivat aiemmin suuren rakennusliikkeen palveluksessa.

Neljälle yrittäjälle yhteistä on näkemys siitä, miten projekteja tulee ihmisläheisesti johtaa, jotta asiakkaalle tuotettava arvo olisi maksimaalinen.

Perustamme päätöksemme faktoihin ja dataan ja olemme ratkaisukeisiä. Vankka kokemuksemme projektikehityksestä on osoittanut, että on äärimmäisen tärkeää koota yhteen eri osa-alueiden osaajat ja toimia tiiminä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Tiimityötaidot ovat arvokkaita ja haluamme kohdella jokaista kuten toivoisimme itseämme kohdeltavan. Jokaisen työpanos on tärkeä tittelistä tai asemasta riippumatta – yhteistyö on valttia.

Työtämme ohjaavat arvot

Tiimityö


Pitkä kokemuksemme projektinkehityksen parissa on osoittanut, että tärkeintä on kerätä yhteen paras osaaminen ja hyödyntää sitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.


Riippumattomuus


Riippumattomuus muista toimijoista – emme ole sidoksissa yksittäisiin toimijoihin, vaan hyödynnämme toiminnassamme laaja-alaisesti kumppani-verkostoamme.

Lisäarvo


Lisäarvon tuottaminen asiakkaille – toimintamme lähtökohtana ja keskiössä on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa.Eettisyys


Kaikessa toiminnassamme mukana oleva arvo ja periaate, josta emme tingi.Henkilöstömme

Harri Sivu

Rak.tekn. DI

Harri on työskennellyt 20 vuoden ajan suurten rakennusliikkeiden asuntoprojektihankkeissa. Erityisosaamisena on rakennushankkeiden kokonaishallinta, korkea rakentaminen, hankkeiden asiakaslähtöinen konseptointi, taloustekninen suunnittelunohjaus ja kaavamuutoshankkeiden johtaminen.


Harrin tavoitteena on luoda hyvää asuinympäristöä huomioiden erilaisten toimijoiden sekä sidosryhmien näkemykset ja tavoitteet. Harri osaa johtamissaan tiimeissään luoda ilmapiiriin, jossa työntekijät ja osaajat saavat loistaa.

Harri Hokkanen

Rak.tekn. DI, LKV

Harri on ennen yrittäjäpolulle lähtemistä työskennellyt yli 10 vuoden ajan erittäin vaativien asuntoprojektihankkeiden projektinjohtotehtävissä. Erityisosaamisena on projektitiimin käytännön johtaminen, korkea rakentaminen, tekninen suunnittelunohjaus ja sidosryhmien hallinta.

Harri on työskennellyt koko työuransa asiakasrajapinnassa, joten asiakasyhteydenpito ja rakennusalan termistön arkipäiväistäminen asiasta tietämättömällekin ovat hänelle jokapäiväistä. Harrin tavoitteena on luoda projektiin hyvä yhteishenki ja viedä hankkeet tinkimättömästi läpi asiakkaiden vaatimukset täyttäen.

Niina Kuuttila

Rak.tekn. Ins, LKV, sisustussuunnittelija

Niina on työskennellyt lähes kymmenen vuoden ajan vaativien asuntoprojektihankkeiden parissa; projektinjohdossa ja asiakasvastaavana. Erityisosaamisena Niinalla on asuntoprojektien suunnittelunohjaus, sisustussuunnittelu, pohjaratkaisuiden toiminnallisuus, RTS-ympäristöluokitus ja asiakasrajapintatyöskentely.


Niinan tavoitteena on palvella asiakkaita laadukkaasti ja laaja-alaisesti, aina projektien alkumetreiltä viimeisteltyihin sisustusratkaisuihin asti.

Mikko Huhtaluoma

Talotekn. Ins.

Mikolla on suunnittelun, suunnittelunohjauksen, valvonnan ja kustannuslaskennan lisäksi mittava kokemus energiatehokkuuden ja erilaisiin taloteknisiin järjestelmiin liittyvien kiinteistökatselmuksien ja selvitysten tekemisestä. Erityisosaamisalueina mm. kustannusosaaminen ja korkeiden rakennusten talotekniset järjestelmät.


Mikko varmistaa yhdessä asiakkaan kanssa taloteknisten ratkaisujen toimivuuden ja juuri asiakkaan kohteeseen sopivimmat ratkaisut kokonaistaloudellisesti.

Niklas Töyrylä

Rak.tekn. DI, LKV

Niklaksella on kahdeksan vuoden kokemus asuntohankkeiden kehittämisestä ja rakennuttamisesta. Osaamista on kertynyt rakennushankkeen johtamisesta, aluerakentamisesta, sidosryhmätyöskentelystä sekä suunnittelunohjauksesta.


Onnistuneen hankkeen taustalla on laadukas yhteistyö, joka muodostuu avoimesta ilmapiiristä, ratkaisukeskeisyydestä sekä selkeistä tavoitteista, joihin hankkeen kaikki osapuolet pystyvät sitoutumaan. Niklaksen tavoitteena onkin varmistaa näiden toteutuminen.

Sauli Ylinen

Rak. ja ymp. TkK

Saulilla on kokemusta yli 1000 rakennetusta puukerrostaloasunnosta ja hän on toiminut myynti- ja kehitysjohtajatehtävissä tilaelementtitehtailla ja CLT- tehtaalla. Hankkeissa on korostunut yhteistyö ja ennakkoluuloton lähestyminen havaittuihin haasteisiin.


Asiakkaan tavoitteiden täyttäminen on vaatinut teknisten tai tuotantoteknisten innovaatioiden läpivientiä toteutukseen, sekä uusien sopimusmallien ja liiketoimintamallien kehittämistä, jotta kaikki osapuolet hyötyvät hankkeesta. Sauli uskoo, että positiivisuus ja ratkaisuhakuisuus luovat yhdessä onnistumisen avaimet

Henri Heierman

DI

Henri on työskennellyt 13 vuoden ajan isoissa rakennesuunnittelutoimistoissa ja suunnitellut suuria ja merkittäviä rakennushankkeita niin Suomeen kuin ulkomaillekin. Hänen vahvinta osaamistaan on rakenteiden mekaniikka, runkojärjestelmien laskenta sekä hankkeiden kokonaisuus. Henri eroaa normaalista rakennesuunnittelijasta hankkeiden kustannusmerkityksen ymmärryksellään; hänen palveluntarjontaansa kuuluvatkin myös rakennesuunnitelmien kustannustarkastukset. Henri on suunnitellut esimerkiksi Nokia Areenan asuintaloineen sekä Suomen korkeimpia rakennuksia ja teollisuuden suurimpia investointeja.