Luomassa tulevaisuutta vastuullisesti ja laadukkaasti

Palvelumme

Kaava- ja kiinteistökehittäminen


Harristolla kiinteistökehittämisen lähtökohta on hakea ratkaisu juuri siihen ympäristöön, jossa kehitettävä kiinteistö sijaitsee. Keskeisiä näkökulmia arvonnousun kehittämisessä ovat esimerkiksi ympäristö, luonto, liikkuminen ja palvelut, jotka muodostavat ulkopuolelta tulevat vaikuttimet. Haluamme ymmärtää kaikkien osapuolten näkökulmat, jotta ratkaisu huomioisi niitä mahdollisimman laajasti. Hahmottelemme juuri kyseiseen hankkeeseen sidotun osaajajoukon avulla erilaisia vaihtoehtoja ja tutkimme laajasti mahdollisuuksia, laadimme niiden osalta hankelaskelmia ja tarkastelemme vaihtoehtoja yhdessä omistajien ja sidosryhmien kanssa. Roolimme on johtaa kiinteistökehityshanketta nykyaikaisin välinein ja ammattimaisin ottein - unohtamatta eri sidosryhmien ja suunnittelijoiden tekemisen yhteensovittamista.Energiaratkaisut sekä talotekninen suunnittelu, konsultointi ja koulutukset


Kokemus tarjoaa laatua Harristo tuottaa hankkeisiin niin ammattitaitoista taloteknistä suunnittelunohjausta ja konsultointia kuin energiaselvityksiä ja teknisiä kartoituksiakin - aina nopeasti ja luotettavasti. Kustannusosaamistamme ja monipuolista kokemustamme hyödyntäen löydämme hankkeelle kuin hankkeelle optimaaliset talotekniikkajärjestelmät laadusta tinkimättä. Suunnittelunohjauksen lisäksi haluamme jakaa osaamistamme koulutusten avulla muille alan toimijoille. Tarvitseeko työntekijäsi lisää osaamista taloteniikka-asioihin? Räätälöimme asiakkaan tarpeita vastaavia talotekniikkakoulutuksia vuosien kokemuskella. Myös LVI-suunnittelu luonnistuu niin ikään sujuvasti vuosien kokemuksella.


Rakennesuunnittelu


Suomen parasta rakennesuunittelua Harriston palveluihin kuuluu perinteisen rakennesuunnittelun lisäksi ulkopuolista tarkastusta uudella tavalla. Ulkopuoliseen tarkastukseen kuuluu myös rakennuksen rungon määrien tarkastus. Rakennesuunnittelun osaaminen kattaa kaikki materiaalit ja rakennustyypit korkeasta rakentamisesta teollisuuteen. Harristo haluaa muuttaa rakennusalaa kohti vähähiilisempää rakentamisesta ja auttaa asiakasta valitsemaan hankkeelleen parhaan mahdollisen runkojärjestelmän, joka ottaa huomioon kustannukset, päästöt ja kokonaisuuden. Ei tehdä kuten aina ennen, vaan etsitään oikeasti parhaat ratkaisut!RTS-ympäristöluokituksen konsultointi


RTS-ympäristöluokitus on kotimainen ympäristöluokitusjärjestelmä, joka ohjaa rakentamista kohti kestävää ja hiilineutraalimpaa tulevaisuutta. Luokitusjärjestelmä sisältää kaikki hyvät kotimaiset jo olemassa olevat käytännöt kuten sisäilmastoluokituksen, M1-luokituksen, kuivaketju10:n, viherkerroinlaskennan ja hiililaskennan. Pyörää ei siis tarvitse keksiä uudelleen eikä ympäristöluokitusta liittää pakollisena pahana projektiisi. Harriston RTS-konsultit pitävät huolen siitä, että RTS-ympäristöluokitus solahtaa rakennusprojektiisi vähin äänin tuoden silti niin rakennukselle kuin sen käyttäjille ja omistajallekin lisäarvoa.Korkean rakentamisen konseptointi, taloustekninen hankeohjaus ja rakennuttaminen


Harriston tekijöillä on monipuolista osaamista liittyen korkeaan ja erityisesti ns. ylikorkeaan rakentamiseen. Vaikka Suomessa tehtävät ylikorkeat rakennukset eivät vedäkään vertoja maailmalla tehtäville pilvenpiirtäjille, liittyy korkean rakentamisen hankkeisiin merkittävä määrä tekijöitä, joita ei tavanomaisissa hankkeissa tule vastaan. Harristo hoitaa asiakkaan hanketta kuin omaansa ja huolehtii kaikesta – koski tarve sitten rakentamisen konseptointia, talousteknistä hankeohjausta, rakennuttamista, rakenteiden optimointia tai analysointia. Harriston palvelut maksavat takuuvarmasti itsensä takaisin hankkeen toteutuskustannuksia arvioitaessa. Ja kuten palvelukuvaukseemme kuuluu, laskujamme ei tarvitse maksaa, jos asiakas ei ole tyytyväinen palveluun.Asuin- ja toimitilahankkeiden projektinjohto ja rakennuttaminen


Onnistuneen projektin kannalta keskeistä on koota yhteen varhaisessa vaiheessa projektilla tarvittava osaaminen. Pelkkä osaamisen yhteen tuominen ei kuitenkaan riitä, vaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi projektia tulee johtaa laadukkaasti. Laadukas johtaminen vaatii vuorovaikutustaitoja, ymmärrystä rakentamisen prosesseista, sopimusmalleista ja lainsäädännöstä, sekä kykyä hahmottaa projektin onnistumisen kannalta keskeiset osa-alueet. Harristolla on pitkä kokemus vaativienkin rakennushankkeiden onnistuneesta johtamisesta ja rakennuttamisesta. Autamme muodostamaan projektille realistiset ja tarpeitasi vastaavat toiminnalliset, laadulliset, aikataululliset ja kustannukselliset tavoitteet sekä varmistamme asetettujen tavoitteiden toteutumisen.Puurakentaminen


Puurakentaminen on ympäristötehokkaan rakentajan ratkaisu. Se on lyönyt viime vuosina läpi niin julkisessa kuin kerrostalorakentamisessakin, muttei ole kaikille toimijoille vielä tuttu. Harristo tarjoaa puurakentamiseen laajan kattauksen palveluita. Koulutuksissa pääset tutustumaan toimialaan; puurakennuksen markkinakartoitukset, markkinavuoropuhelut ja toimittaja-auditoinnit auttavat löytämään oikeat kumppanit hankkeeseesi. Puurakentamisen suunnittelunohjauksella ja rakennuttamisella saat laadukkaan lopputuloksen. Hankintamallit, sopimukset ja prosessit käydään läpi hankekohtaisesti ja löydetään juuri oikea ratkaisu. Harriston toimintatavoille tyypillisesti työtä tehdään yhdessä hyvässä hengessä, asiakkaalle tuotettava lisäarvo maksimoiden!"Jokaisen työpanos on tärkeä tittelistä tai asemasta riippumatta -yhteistyö on valttia."

Harristo